Váš přístup a používání těchto Stránek je předmětem následujících pravidel a podmínek a všech příslušných zákonů. Otevřením této Stránky a jejím procházením souhlasíte neomezeně a bezvýhradně s těmito podmínkami a berete na vědomí, že jakákoliv jiná smlouva mezi vámi a společností CIBA VISION® je touto nahrazena a pozbývá platnosti a účinnosti.

Pravidla a podmínky