Interval výměny kontaktních čoček pro pohodlný pocit z nošení čoček

Podle režimu nošení

Podle režimu nošení

Aby nošení čoček bylo zdravé a pohodlné, měli byste se řídit pokyny vašeho očního specialisty. Na povrchu kontaktních čoček se mohou usazovat proteiny, lipidy a mikroorganismy, proto je pro kontaktní čočky, které mají být použity více než jednou, důležité vyčištění okamžitě po vyjmutí z oka i jejich vyřazování ve stanovených intervalech.

CIBA VISION® nabízí jednodenní i měsíční kontaktní čočky. Nedávné studie ukázaly, že uživatelé jednodenních jednorázových a měsíčních silikon-hydrogelových čoček mnohem lépe dodržovali intervaly výměny než uživatelé čtrnáctidenních silikon-hydrogelových čoček.*1 Naše jednodenní jednorázové a měsíční kontaktní čočky nejlépe vyhovují způsobu života dnešních lidí a je u nich nejsnadnější dodržet rozvrh doporučený očním specialistou.

INTERVAL VÝMĚNY KONTAKTNÍ ČOČKY
Jednodenní - vyměňujte kontaktní čočky jednou denně DAILIES® AquaComfort Plus®
Focus® DAILIES® All Day Comfort
Focus® DAILIES® Toric
Focus® DAILIES® Progressives
Měsíční - vyměňujte kontaktní čočky jednou za měsíc AIR OPTIX® AQUA
AIR OPTIX® for ASTIGMATISMUS
AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL

 

Kontaktní čočky *AIR OPTIX® AQUA (lotrafilcon B) a AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL (lotrafilcon B): klikněte zde.
Čočky vysoce prostupné pro kyslík. Dk/t=138 @ -3,00D. Kontaktní čočky AIR OPTI X® for ASTIGMATISM (lotrafilcon B): klikněte zde.
Čočky vysoce prostupné pro kyslík. Dk/t=108 @ -3,00D, -1,25 D X 180. AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA (lotrafilcon A): klikněte zde.
Čočky vysoce prostupné pro kyslík. Dk/t=175 @ -3,00D.

* Při dodržení frekvence výměny doporučené výrobcem; vychází ze studie na 1.654 uživatelích kontaktních čoček v USA.
1 Dumbleton K, Woods C a kol. Dodržování intervalů výměny u pacientů a lékařů v případě silikon-gelových a jednodenních jednorázových čoček ve Spojených Státech. Oko & kontaktní čočka. 2009;35(4):164-171

RX

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close