Dáváme zrak komunitě prostřednictvím partnerství s organizací Optometrie dává zrak

Společenský závazek

Společenský závazek

Jako přední světová firma v odvětví péče o zrak má CIBA VISION® společný zájem pomáhat lidem po celém světě dosáhnout „zdravého zraku pro lepší život.” Věříme, že dosažení tohoto cíle znamená oslovit komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, věnovat náš čas a úsilí a investovat do programů, které chrání, zachovávají a zlepšují zrak a zpřístupňují péči o zrak lidem v rozvojovém světě.

Komunitní partnerství

Každý rok spolupracovníci CIBA VISION® po celém světě věnují den lidem a organizacím, které se snaží zlepšit život ve svých lokálních komunitách, čímž vyjadřují svoji individuální oddanost občanství a společenskou odpovědnost. V Den komunitního partnerství se spolupracovníci kolektivně zapojují do aktivit, které představují smysluplný emoční a praktický příspěvek široké škále sociálních institucí a neziskových organizací, ať už jsou zařízení denní péče pro děti nebo seniory.

Společný zájem o poskytnutí zraku potřebným

CIBA VISION® je zakládajícím firemním sponzorem iniciativy Optometrie dává zrak (OGS), což je organizace s celosvětovou působností, která financuje rozvoj programů udržitelné péče o zrak v rozvojovém světě a přináší dar zraku 670 milionům lidí po celé světě, kteří trpí slabozrakostí nebo slepotou.

Zaměstnanci a partneři společnosti CIBA VISION® na celé Zemi hrdě podporují toto úsilí o zlepšení zraku chudých lidí. Spolupracujeme s OGS při globální úsilí o propagaci Světového dne zraku, což je každoroční akce shromažďování finančních prostředků a informování o programech, které zajišťují péči o zrak pro lidi v zemích bez přístupu k základním službám v této oblasti.

Ke konci roku 2009 rozdělila OGS 3 miliony dolarů projektům na záchranu zraku po celém světě, přičemž společnost CIBA VISION® přispívá významných způsobem prostřednictvím svého globální sponzorství, národních příspěvků i darů zaměstnanců. Finanční prostředky pomáhají vyšetřit a poskytnout základní péči o zrak více než 1,7 milionu lidí, vyškolit více než 1.500 očních specialistů a také vytvořit více než 100 center péče o zrak a optických dílen.

Zaměstnanci a partneři společnosti CIBA VISION® na celé Zemi hrdě podporují toto úsilí o zlepšení zraku chudých lidí.

sadfasdf

Close

Email Newsletter

Close